Werken met opstellingen

voedt jouw kwaliteit van leven

© Orana 2007

Als ik mij verbind met de essentie van “de mens” ervaar ik een Zijn in vreugde, geluk en vrede.

Veelal onbewust zijn wij mensen een uitingsvorm van een rijk verleden en een diversiteit aan krachtvelden die in ons werkzaam zijn.
Ben je bereid om helderheid, inzicht of verandering te krijgen in houdingen, patronen e.d. die jij daardoor leeft, dan kun je gebruik maken van het werken met Opstellingen. Er dienen zich daarin geheel eigen wegen aan die volkomen verrassend zijn en los staan van alles wat je kunt bedenken.

Het leven daagt uit om te groeien

In Opstellingen toont zich het fenomeen dat wij als mens alles kunnen “invoelen” en contact kunnen maken met het “al-weten”. 

Als representanten nemen we dan waar wat zich op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel vlak aan ons kenbaar maakt als “dat wat is”. 

 

Binnen een Opstelling zoeken we gericht naar oorzaken, oplossingen en opheldering in de waarheid van dat moment. We werken eraan om dat wat zich kenbaar maakt o.a. te erkennen, te respecteren, toe te staan om te zijn en daar te laten waar het hoort. Hierdoor kan heling een aanvang nemen; heling voor onszelf, voor een heel systeem en elk individu hierin. Dit werkt ook door naar collectieve energievelden. 

 


Representant zijn biedt je de mogelijkheid om te ervaren 

dat je ‘alles wat is’ tot je beschikking hebt.

En het aldus leven kunt.

Als je daarvoor kiest.

 


Intentie

De intentie om een Opstelling te doen is voldoende uitgangspunt om te kunnen starten. Je kunt ook specifieke vragen inbrengen, zoals over:

levenszin

relaties           

dilemma’s         

persoonlijke groei          

opvoeding        

psychische en fysieke klachten           

studie en beroepskeuze   

supervisie

organisaties
Het vermelden van feiten hierover is voldoende als inleiding.
Je kunt voor jezelf thema’s ophelderen alsook voor je kinderen.

 

Helder, zachte stromen zien en met mededogen kijken

Wat er naar voren komt aan thema’s, kwaliteiten, oorzaken e.d. is herkenbaar en verhelderend en geeft inzichten die van nut zijn in het dagelijkse leven. 
De sfeer die tijdens het werken met Opstellingen ontstaat is afgestemd op het systeem (in breedste zin van het woord) van de persoon die in het middelpunt staat. 

Elke Opstelling kan totaal anders verlopen en alles mag er zijn.


Ik werk vanuit een holistische visie

In het werken met Opstellingen plaats ik de mens binnen de geschiedenis van zichzelf en de mensheid. Informatie uit veel verschillende velden kan zich tonen. Om dit inzichtelijk te maken hanteer ik daarbij de volgende begrippen:

Persoonlijk veld met alle informatie uit jouw geschiedenis in dit leven en vele voordien.
Familie veld met alle informatie uit de geschiedenis van de familielijn.
Cultuur / Land veld met alle informatie van de geschiedenis van de cultuur en het land waarin men leeft of geboren is.
Collectief veld met alle informatie uit de geschiedenis van de mensheid, de aarde, het al.
Astraal veld met overleden personen die nog met de aarde verbonden zijn.
Mentaal veld met bewuste beïnvloeding via het mentale gebied.
Invloeden van velden van buiten de aarde, zoals planeten.
Spirituele veld met gidsen en engelen.  
Dat wat we niet weten.
De Albron.


Over platgetreden paden en onverkende gebieden in jezelf

In het werken met opstellingen maak je contact met vele kwaliteiten van leven. Het is een verrijkende ervaring om deze te verkennen en te erkennen. Zo open je jezelf steeds meer voor “Ik Ben”; het geheel van het zijn.


Mijn manier van werken is uitermate geschikt voor mensen die vertrouwd zijn met innerlijke processen (omdat ze zich al langere tijd bevinden op het pad van zelfonderzoek, supervisie of coaching) en op zoek zijn naar verdieping.

 


De mens draagt de mogelijkheid in zich om contact te maken

met het volledige scala aan kwaliteiten van de Albron

en die in zichzelf tot uitdrukking te brengen. 

In het werken met Opstellingen

kun je contact maken met al deze kwaliteiten

en verhelderen hoe jij hiermee omgaat.

 


In Opstellingen kun je je hart openen voor de ontwikkelingsweg van jezelf en je medemens.

Je bent welkom om aan een workshop in een groep deel te nemen. Met elkaar werken we aan de thema’s die ieder bij zich draagt. Je kunt ervoor kiezen om representant te zijn, te blijven kijken of iets op te stellen. Voor allen geldt: waar het onverwerkte stukken in onszelf betreft wordt hier altijd iets in beweging gebracht.