Een verrassende impuls voor de organisatie middels opstellingen

Poorten openen

Wat ik feitelijk doe tijdens een organisatieopstelling is zoeken naar dynamieken die stagnerend werken op de flow in de organisatie. Deze begeleid ik naar een punt waar poorten die eerst gesloten waren zich weer openen. De energie die zich eerst ergens vastgezet had, wordt uitgenodigd om te stromen en weer beschikbaar te zijn voor de hele organisatie


Nieuwe inzichten

Een organisatieopstelling kan je bevestigen in wat je -bewust of onbewust- al wist en ook verrassend nieuwe inzichten bieden.

Doorgaans duurt een opstelling anderhalf tot twee uur. In die tijd toont zich dat wat onder de oppervlakte ligt van hetgeen we onderzoeken (de vraag). Tijdens de opstelling zien we waar en waarom er weerstanden zijn. Deze momenten begeleid ik doeltreffend. 

 

In beweging

Hierdoor ervaart men een bepaalde opluchting en ruimte voor groei. Dit toont zich daarna veelal rechtstreeks in de praktijk; in zaken die eerder moeizaam gingen kan weer beweging komen.


Reactie

…hoe snel en diep je kunt gaan in zo’n korte tijd

…het is een echte doorbraak geweest


Plan van aanpak

In een kennismakingsgesprek bespreken we het plan van aanpak. De opstelling vindt plaats in het eigen gebouw of elders. In aanwezigheid van de vraagstellers en eventuele genodigden zal ik de opstelling begeleiden. 

In opstellingen wordt gewerkt met representanten. Ik kom met een ervaren team. Ook kan overlegd worden dat mensen uit de eigen organisatie representant zijn.

 

 

Voorbeelden van vragen:

Een plek in de samenleving voor diverse vernieuwende onderwijsprojecten 

Gemeenschapsvorming in een ecologisch woon en werkproject

Harmonisatie in teams   

Oorzaken van een groot verloop in een leidinggevende functie

Vele vragen van kleine ondernemers over bv. bedrijfskeuzes