Onder de grond

Inspiratiedag voor een team

Deze dag biedt voor deelnemers nieuwe gespreksstof, nieuwe inzichten en levert een waardevolle bijdrage aan teambuilding en de sfeer in je organisatie.


Ieder zal verbaasd zijn hoezeer dat wat eerst onder de grond was, nu verwelkomd kan worden! 

Compassie voor elkaar

We werken vandaag op diverse manieren samen waarbij we ons hoofd zoveel mogelijk buiten beschouwing laten. Een en ander zal zichtbaar worden door:

-het verkennen van innerlijke gewaarwording.

-het werken met opstellingen.

-het opstellen van een concrete praktijkvraag van de werkvloer.

-het ervaren van ondersteuning van de resonantie van de aarde.

-creatieve vormgeving.