Zicht op systemen

                                                                                               vitaliteit - preventie - herstel

Waar liefde stroomt, is geen stress.


Je behoort tot meerdere systemen; een gezin, een familie, een cultuur, een organisatie…die bewust of onbewust uitwerking op jou hebben. Je kan erin floreren, maar je kan ook ervaren dat het systeem bijvoorbeeld een beperkende invloed heeft op wie jij bent en wat je te bieden hebt. Werken met opstellingen kan de voedende en ondersteunende kracht van familielijnen en organisatiestructuren optimaliseren.


Werken met opstellingen

We werken met opstellingen aan vragen van uiteenlopende aard van deelnemers. Doorgaans merk je dat het werken aan de vragen alle aanwezigen ondersteunen in hun eigen proces. Je kunt ervoor kiezen om representant te zijn, te blijven kijken of iets op te stellen. meer

Familie-opstellingen

Ervaar de toestemming om in je eigen kracht te gaan staan. Familie-opstellingen bewegen je systeem liefdevol zodat jij je via je voorouders kunt verbinden met de kracht van de oerman en oervrouw in jezelf. Je wint in ieder geval aan authenticiteit :-)


Organisatie-opstellingen


Werken met opstellingen

Wanneer: Individueel en in groepen op afspraak.

Locatie: Roggel of de eigen locatie van de opdrachtgever.
Begeleider: Orana Houben

Kosten: in overleg.


Het werken met opstellingen nodigt je uit om je hart te openen voor het leven met al zijn kanten.