Werken met Opstellingen


individuele opstelling    I    opstelling in een groep    I    organisatie-opstelling

Je maakt deel uit van meerdere systemen; een gezin, een familie, een cultuur, een organisatie…die bewust of onbewust uitwerking op jou hebben. Je kan erin floreren, maar kan ook ervaren dat het systeem, een gebeurtenis of personen daaruit belemmerende invloed hebben op wie jij bent en wat je te bieden hebt.

 

Ik kijk vanuit een holistische visie en breder dan alleen deze systemen. Veelal onbewust ben jij een uitingsvorm van een rijk verleden en een diversiteit aan krachtvelden. Ben je bereid om helderheid, inzicht of verandering te krijgen in houdingen, patronen e.d. die jij daardoor leeft, dan werk ik graag met jou met Opstellingen.

Elke Opstelling kan totaal anders verlopen en alles mag er zijn.

Wat ik feitelijk doe, is zoeken naar dingen die stagnerend werken op jouw flow. In de Opstelling toont zich hetgeen onder de oppervlakte ligt van de vraag die we onderzoeken. We ervaren waar en waarom er weerstanden zijn, emoties en overtuigingen. De energie die zich eerst ergens vastgezet had, nodigen we uit om te stromen en weer beschikbaar te zijn. Dit geeft een gevoel van opluchting en ruimte voor groei. Je merkt het daarna veelal rechtstreeks in je dagelijkse leven; in thema’s en relaties die eerder moeizaam waren, komt weer beweging.

  • Je kunt een Opstelling starten vanuit een open vraag of specifieke vragen zoals over levenszin, relaties, dilemma’s, persoonlijke groei, opvoeding, psychische en fysieke klachten, studie en beroepskeuze, supervisie, organisaties.
  • Het vermelden van feiten hierover is voldoende als inleiding.
  • Je kunt voor jezelf thema’s ophelderen alsook voor je kinderen of bedrijf.
  • Het vermelden van feiten hierover is voldoende als inleiding.

Individuele opstellingen

Met gesprek, meditatie en Opstellingen werken we toe naar een diepgaand inzicht in je vraagstelling. Je krijgt praktische tips mee naar huis.
 
Groeps-opstellingen

We werken met elkaar aan de thema’s die ieder bij zich draagt. Je kunt ervoor kiezen om representant te zijn, te blijven kijken of iets op te stellen. Voor ieder geldt: waar het onverwerkte stukken in onszelf betreft wordt hier altijd iets in beweging gebracht.

 

Organisatie-opstellingen
Na een voorgesprek kan de Opstelling plaatsvinden in een individuele setting of met representanten. In aanwezigheid van de vraagstellers en eventuele genodigden zal ik de Opstelling begeleiden.  

Soms kunnen we een thema afpellen net als de laagjes van een ui.


foto: Orana Houben
foto: Orana Houben

Soms kunnen we een thema laten smelten zoals sneeuw door de zon.


In het werken met Opstellingen toont zich het fenomeen dat wij als mens alles kunnen “invoelen” en contact kunnen maken met het “stille midden”. Als representanten nemen we waar wat zich op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel vlak aan ons kenbaar maakt als “dat wat is”. 
We
werken eraan om dat o.a. te erkennen, te respecteren, toe te staan om te zijn en daar te laten waar het hoort. Hierdoor kan heling een aanvang nemen; heling voor onszelf, voor een heel systeem en elk individu hierin. Dit werkt ook door naar collectieve energievelden. 

 

Informatie uit veel verschillende velden kan zich tonen. Om dit inzichtelijk te maken hanteer ik daarbij de volgende begrippen:

Persoonlijk veld met alle informatie uit jouw geschiedenis in dit leven en vele voordien.
Familie veld met alle informatie uit de geschiedenis van de familielijn.
Cultuur / Land veld met alle informatie van de geschiedenis van de cultuur en het land waarin men leeft of geboren is.
Collectief veld met alle informatie uit de geschiedenis van de mensheid, de aarde, het al.
Astraal veld met overleden personen die nog met de aarde verbonden zijn.
Mentaal veld met bewuste beïnvloeding via het mentale gebied.
Invloeden van velden van buiten de aarde, zoals planeten.
Spirituele veld met gidsen en engelen.  
Dat wat we niet weten.
De
Albron.

 

Als ik mij verbind met de essentie van “de mens” ervaar ik een Zijn in vreugde, geluk en vrede. Waar liefde stroomt is geen stressRepresentant zijn biedt je de mogelijkheid om te ervaren dat je ‘alles wat is’ tot je beschikking hebt. En het aldus leven kunt. Als je daarvoor kiest.

In het werken met Opstellingen maak je contact met vele kwaliteiten van leven. Het is een verrijkende ervaring om deze te verkennen en te erkennen. Zo open je jezelf steeds meer voor “Ik Ben”; het geheel van het zijn.


De mens draagt de mogelijkheid in zich om contact te maken

met het volledige scala aan kwaliteiten van de Albron

en die in zichzelf tot uitdrukking te brengen.


  • Een Opstelling doen is verhelderend, helend en geeft inzichten die van nut zijn in het dagelijkse leven.
  • Doorgaans duurt een Opstelling anderhalf tot twee uur.
  • Een Opstelling kan bevestigen wat je -bewust of onbewust- al wist en ook verrassend nieuwe inzichten bieden.
  • Mijn manier van werken is uitermate geschikt voor mensen die vertrouwd zijn met innerlijke processen (omdat ze zich al langere tijd bevinden op het pad van zelfonderzoek, supervisie of coaching) en op zoek zijn naar verdieping. Maar ook als starter ben je welkom.

…hoe snel en diep je kunt gaan in zo’n korte tijd

…het is een echte doorbraak geweest


Zelfvertrouwen neemt toe  |  Algehele conditie verbetert  |  Innerlijke balans groeit  |  Enthousiasme leeft op  |  Zingeving verheldert

      gezonde mensen

    gezonde initiatieven

     gezonde samenleving


BACK TO BASIC

Leven doet een constant appel op jouw creativiteit. Creëer samen!